Tallet er fremkommet som et gennemsnit over sagsbehandlingstiden for klager fra 2017 og til og med september 2021.

Det er et voksende samfundsmæssigt problem, at sagbehandlingstiden er så lang. Det er også et problem for DN, fordi vores ret til at prøve afgørelser trues af de økonomiske omkostninger det har at skulle vente så længe.

Det er værd at være opmærksom på, at der er forskel på den tid DN og de påklagede oplever og det, som nævnet afgør som deres sagsbehandlingstid.

De gennemsnitlige klagesagsbehandlingstider i nævnet dækker over meget store forskelle.

alt
Nina Larsen Saarnak
Leder lokale klagesager
  • E-mailadresse
  • Mobil
    +45 31 19 32 38
  • Om forfatter

    Kommuneplaner, lokalplaner, klimatilpasning