DN's klagesagsarbejde - i organisatorisk og samfundsmæssigt perspektiv

Til trods for den lidt negative klang er klagesager et væsentligt arbejdsområde for DN. Gennem arbejdet med klagesagerne fungerer vi som naturens advokat.

Myndighederne - ministerier, kommuner og særlige nævn og klagenævn - udmønter (administrerer og fortolker) lovene. Det sker, når myndighederne afgør lokale sager i henhold til lovene. DN har mulighed for at klage (og skrive høringssvar) over mange af myndighedernes afgørelser.

En klage har den konsekvens, at et klagenævn vurderer sagen i et mere principielt/nationalt perspektiv end for eksempel kommunerne.

Myndighederne træffer hvert år tusindvis af afgørelser, som kan påvirke naturen og miljøet negativt, hvis ikke der tages de rette hensyn. Set i forhold til, at samfundet kun gør en forholdsvis beskeden indsats for at genoprette tabte natur- og miljøværdier, kan de mange afgørelser samlet have stor betydning for naturen og miljøet. Derfor handler DN’s klagesagsarbejde ikke om flotte visioner om ny natur, men om at passe på den natur, vi har – mens vi har den. Hver for sig syner enkeltafgørelserne måske ikke af meget, men tilsammen påvirker de forskellen mellem fremgang og tilbagegang i naturen.

DN's frivillige er organiseret i afdelinger i de fleste kommuner. De frivillige er, med deres lokale kendskab, de primære drivende kræfter i foreningens arbejde med lokale sager og eventuelle klager. Det sker dog ofte i et samarbejde med DN’s sekretariatet.

Klagesagerne involverer altid mennesker og økonomi

DN er meget bevidst om, at klagesager altid involverer mennesker og økonomi. For eksempel en familie der ikke kan bygge deres drømmehus midt i et stykke flot natur. Eller virksomheder der pålægges at rense møg, røg og støj mere, end de ellers ville have gjort.

På årsbasis modtager DN kopi af rundt regnet 15.000 sager. Af dem klager vi over ca. 150-200. Over halvdelen af klagerne bliver helt eller delvist afgjort til fordel for naturen og miljøet. Vi klager altså kun over 1-2% af sagerne, men har til gengæld en høj "scoringsprocent" - ekstremt høj, hvis vi sammenligner med gennemsnitlige score for klager fra alle klageberettigede parter.

Samfundsperspektivet

I et overordnet samfundsperspektiv - kan man sige, at DN gennem klagesagsarbejdet arbejder for at sikre en rimelig balance og afvejning mellem de mange lokale interesser, så som økonomi, arbejdspladser, naturen og miljøet. På den måde spiller DN en vigtig rolle som seriøs, folkelig medspiller i det danske demokrati. DN's sekretariat og hovedbestyrelse har det nationale overblik, skaber overblikket på tværs og anvender den viden politisk i forhold til Folketinget.

DN har i kraft af sin størrelse og sin lokale forankring både den faglige og administrative kapacitet, der skal til for at drive et seriøst klagesagsarbejde i alle hjørner af landet med et nationalt perspektiv. Med det nationale overblik over, hvordan den danske natur- og miljølovgivning virker i praksis har DN også et unikt udgangspunkt for at påvirke dagsordenen på den nationale naturpolitiske scene.

alt
Nina Larsen Saarnak
Leder lokale klagesager
  • E-mailadresse
  • Mobil
    +45 31 19 32 38
  • Om forfatter

    Kommuneplaner, lokalplaner, klimatilpasning

Lokale sager

Hvad skal man gøre, når man har en sag, der kan skade naturen? Få hjælp til, hvordan vi arbejder med klagesager i DN.

Læs om klagesagsarbejdet

Podio - DN's mødested

Podio er DN's system til samarbejde i afdelinger og netværk. Her finder du myndighedernes afgørelser og kan dele dokumenter, meninger og oplevelser. Det er kun for de aktive i DNs afdelingsbestyrelser at være i en afdelings arbejdsrum, mens alle medlemmer kan være med i et netværk.

Læs mere om Podio på dn.dk/podio

Gå til Podio (husk det kræver at du er inviteret og har et login)