Fredningsmedarbejdere

Fredningsleder
Birgitte Bang Ingrisch
Miljøplanlægger
61691822, bbi@dn.dk

Arbejder med: Koordinering og prioritering af nye fredningssager, fredningsplanlægning og varetagelse af konkrete fredningssager. Står for HB-kontakten

Fredningssagsbehandler
Lena Bau
Biolog
31109537, lena@dn.dk

Fredningssagsbehandler
Jørgen Heinemeier
Landinspektør
31223376, jh@dn.dk

Fredningskonsulent
Ole Jappe
24346468, oja@dn.dk


Korttegner
Ivi Christophersen
Teknisk designer
31193236, ivi@dn.dk
Arbejder med: Udarbejdelse af fredningskort, areallister, GIS mv.

alt
Birgitte Bang Ingrisch
Fredningsleder
  • E-mailadresse
  • Mobil
    +45 61 69 18 22