Hvorfor en børneattest?

Myndigheder, foreninger m.v. har pligt til at indhente børneattest for personer, der skal fungere som trænere, instruktører, holdledere eller lærere for børn under 15 år. I DN tolker vi det således, at hvis du f.eks. afholder ture eller arrangementer, hvor du er alene med børn, så er det nødvendigt med en børneattest.

Der er selvfølgelig af hensyn til børnene, men også en sikkerhed for dig, at du ikke kan drages i tvivl.

Vi kan ligeledes konstatere at flere kommuner kræver en børneattest, hvis du (eller DN) skal kunne låne/leje lokaler af kommunen.

Hvordan bestilles en børneattest?

Det foregår helt udramatisk ved at formanden indsamler cpr-numre på de pågældende medlemmer, der arbejder alene med børn, og sender dem til organisationssekretær Sonja Marita Poulsen, smp@dn.dk.

Hun anmoder om en attest hos Rigspolitiet. Afdelingsmedlemmet skal derefter give samtykke med NemID; attesterne indhentes og opbevares i sekretariatet på forsvarlig vis efter persondataloven.

Afdelingsformanden får besked om resultatet.

Disse slettes, når de er kommet retur fra Politiet og læst og der ingen problemer er.