Socialstyrelsen uddeler hvert år tilskud til lokale frivillige foreninger gennem deres lokalforeningspulje ISOBRO. Beløbet man som lokalforening modtager uddeles én gang årligt og kan bruges på mange forskellige aktiviteter. Eksempelvis en bustur til Skovsgaard på Langeland, kikkerter, jakker med logo, vaders, undervandsdroner, dykkerudstyr, frøposer, lagermusdetektor, leer, høriver samt annoncering og plakater m.m.

I opfordres til at ansøge om og gøre brug af det årlige tilskud til jeres aktiviteter.

Det gøres gennem følgende trin i løbet af året:

alt
Camilla Ellen Christensen
Studentermedhjælper
  • E-mailadresse
  • Mobil
    +45 31 19 32 42

1) Ansøgning 1. september - 15. oktober

I ansøger om puljen pr. afdeling, ved at udfylde ansøgningsskemaet på ISOBRO’s hjemmeside, der kan udfyldes mellem d. 1. september og 15. oktober.

Til højre er et link til ansøgningsskemaet samt en vejledning til udfyldelse af det. I kan også kontakte mig på mail cec@dn.dk ved behov for hjælp.

NB: I bedes ansøge om 6000-7000 kr. Husk at gemme sagsnummeret, I får ved ansøgningen - det skal bruges på et senere tidspunkt.

Hvis jeres ansøgning godkendes af ISOBRO, meddeles det til jer på mail. Bogholderiet i DN’s sekretariat modtager det bevilgede beløb.

> Ansøgningsskema (er tilgængeligt i ansøgningsperioden)

> Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema - eksempel

2) Brugsperiode 15. december - 15. december

I kan anvende det bevilgede beløb til jeres aktiviteter mellem d. 15. december og 15. december det efterfølgende år.

Beløbet kan både bruges på én gang eller over flere omgange. I bedes samlet set bruge lidt mere end det beløb, I er blevet bevilget. Sekretariatet dækker differencen mellem det beløb I er blevet bevilget, og det beløb I bruger. Eksempel: hvis I er blevet bevilget 6000 kr., kan i eksempelvis bruge 6500 kr., hvoraf sekretariatet dækker de resterende 500 kr.

Brug af beløbet forløber konkret således:

  1. I eller leverandøren for købet laver et udlæg for det der købes. Husk at gemme fakturaen.
  2. I udfylder efterfølgende en refusionsblanket, og vedlægger fakturaen for købet. Det er vigtigt at I på refusionsblanketten skriver ISOBRO og jeres afdelingsnavn. Blanketten med fakturaen sendes til bogholderiet på mail okon@dn.dk. Til højre er et link til refusionsblanketten.
  3. Bogholderiet refunderer efterfølgende beløbet for udlægget til jer.

3) Afrapportering 15. december - 15. januar

I skal senest d. 15. januar efter endt brugsperiode, udfylde et afrapporteringsskema til ISOBRO, der er en redegørelse for at aktiviteten er afholdt og om målet for det er opnået.

I vil på mail modtage et link til udfyldelse af skemaet. I kan også finde skemaet gennem linket til højre.

NB: Det er vigtigt, at I ved skemaets felt ”udgifter i alt” skriver det faktiske beløb I har brugt, og ikke det beløb I er blevet bevilget. Eksempel: hvis I er blevet bevilget 6000 kr., men har brugt 6500 kr., skal I skrive 6500 kr. i feltet.

> Afrapporteringsskema (er tilgængeligt i afrapporteringsperioden)

Her er et visuelt overblik over trinene i løbet af året, med år 2024 som eksempel på en brugsperiode: