DN's sekretariat rådgiver i forbindelse med ansøgninger, gennemførelse af projekter, afrapportering, økonomi og evaluering. Se kontaktoplysninger til højre.

Bevillingsmodtagere
Ansøgere skal være navngivne ældre enkeltpersoner eller grupper af navngivne ældre på mindst 67 år.

I grupper skal mindst én særligt aktiv ældre skal være ude af erhverv (pensioneret, førtidspensioneret eller på efterløn). En bevilling påvirker ikke ansøgers skatte- eller indkomstforhold.

Hvilke aktiviteter støttes?
Programmets formål er at omsætte et relevant udvalg af FN’s bæredygtighedsmål til konkrete aktiviteter, ture og arrangementer med henblik på at støtte særligt aktive ældre, der ønsker at

  • Yde en indsats for sig selv og andre i naturen
  • Give gode oplevelser i naturen
  • Passe på og vise hensyn til naturen
  • Hjælpe og genskabe naturen

Alle projekter kan komme i betragtning, så tag en snak med DN's Grønt Guld administrator (se boksen øverst til højre), hvis du har en god idé.

Målgruppen for aktiviteterne
Aktiviteterne skal være af almennyttig karakter, og målgruppen for aktiviteternes nytteeffekt kan være andre ældre, børn eller andre borgere i Danmark. Inddrages børn i aktiviteterne, skal love og regler vedrørende børneattester m.m. naturligvis overholdes.

Uddelingernes størrelse og karakter
Der kan maksimalt uddeles 70.000,- kr. til den enkelte ansøgte aktivitet.

Som tommelfingerregel udløser hver +67-årige i projektgruppen ca. 10-15.000,- kr.

Vær opmærksom på, at der ikke bevilges penge til hverken tilskud til løn, drift, transport, forplejning eller arbejde, som andre (f.eks. kommune, lodsejer, stat eller region) er forpligtet til at udføre.

Udfyldning af ansøgningsskemaet
- En ansøgning indsendes ved at udfylde det digitale ansøgningsskema.
- En ansøgning, som ikke er indtastet i skemaet, modtages ikke.
- Alle beløb skal være inkl. moms.
- Når ansøgningen er afsendt, afsendes automatisk en kopi til den oplyste mail-adresse.
- Se evt. spørgsmålene i skemaet (pdf) så du kan forberede dig, inden du går i gang med at udfylde det.Object reference not set to an instance of an object.