Der er flere måder jeres lokalafdeling kan hente økonomisk støtte til jeres lokale projekter.

I kan søge DN's egen projektpulje, eller I kan søge fonde eller sponsorer.

DN støtter projekter lokalt

Projektpuljen støtter lokalt projektarbejde og skaber positiv lokal opmærksomhed og opbakning til DN. Der er i princippet ingen grænser for, hvad der kan søges penge til, dog er projektpuljen tænkt som en økonomisk støtte til afdelingernes arbejde, ikke til at lønne andre for at lave arbejdet.

Typer af projekter
Klassiske projekter kan være at etablere eller oprense et vandhul, renovering af et stengærde eller opsætning af flagermuskasser. Men det kunne også være at oprette et kogræsserlaug, producere lokale stifoldere eller bygge insekthoteller med den lokale skole. Får du en god idé, så kontakt os.

Sådan ansøger I
For at ansøge om midler til netop jeres projekt skal I udfylde et ansøgningsskema online. Her skal I bl.a. oplyse, hvad aktiviteten eller projektet går ud på, hvor mange penge I søger, og hvordan projektet knytter sig til DN.

> Udfyld ansøgningsskemaet

alt
Julie Knutsen Worre
Organisationskonsulent

Værd at vide

Projektpuljen støtter ikke andre foreningers arbejde. I samarbejdsprojekter støttes kun de dele af projektet som udføres af DN's aktive. Projektpuljen er tænkt til at støtte DN's aktives arbejde - ikke til at lønne andre for at lave arbejdet. Projektpuljen kan kun i helt i særlige tilfælde bruges til løn/køb af serviceydelser.

Projekter, der modtager støtte skal gerne:

  • have et konkret, operativt og realistisk formål til gavn for naturen og miljøet lokalt
  • vise nye veje for foreningens organisationsudvikling
  • have en positiv effekt på medlemsfastholdelsen og medlemstegning
  • have en positiv effekt på rekruttering af nye aktive
  • tegne et positivt billede af DN overfor omverdenen
  • være delvist eksternt finansieret af lokale samarbejdspartnere og sponsorer.

Projekter, der modtager støtte, skal efterfølgende evalueres ved, at ansøger rapporterer, hvordan projektet forløb, og hvilke mål der blev opfyldt.

Ansøgningen (projektbeskrivelsen) skal udfyldes i ansøgningsskemaet online og skal som minimum indeholde beskrivelse af:

Hvad, hvordan, hvem, hvornår og hvor meget koster det (budget).

Udfyld ansøgningsskemaet

Retningslinjer for ansøgninger

Alle medlemmer af DN kan søge DN's projektpulje.

Projektet vurderes som et ”DN projekt” og skal ske i samarbejde med en lokal afdeling (der rådføres om projektet).

Projektet skal være en positiv helhed, der viser DN’s visioner og kapacitet.

Projektet demonstrerer, at afdelingen er en positiv aktør i lokalområdet.

Som en sidegevinst er et lokalt projekt en god ramme om et positivt, sjovt og meningsfyldt samarbejde - og en god måde at engagere nye frivillige.

Alle, både medlemmer og aktive, kan søge puljen, hvis blot det gøres i samarbejde med en lokalafdeling.

Udfyld ansøgningsskemaet

Eksempler på projekter

Ø-lam på vej til holme i det Sydfynske øhav – projektet var et samarbejde mellem DN Langeland, Skovsgård og Øhavets Sakkecenter – projektpuljen støttede opstarten og DNs formidling af naturplejen med græsningen.

Ø-lam på vej til holme i det Sydfynske øhav – projektet var et samarbejde mellem DN Langeland, Skovsgård og Øhavets Sakkecenter – projektpuljen støttede opstarten og DNs formidling af naturplejen med græsningen.


Jens Garde fra DN Solrød brændemærker en fortællepæl på Gudernes Stræde – projektet har fået meget ekstern støtte fra både Lokale Grønne Partnerskaber og Tips- og Lotto. Projektet er et samarbejde mellem flere DN afdelinger og lokalhistoriske foreningen.


Hasselmussekasser: 10 års fødselsdagsfest for at Bidstrupskovene. DN Hvalsø (nu Lejre) arrangerede et stort marked, med deltagelse af de forskellige brugergrupper i skoven. Her var der kassebygning og ophængning både af fuglekasser og hasselmussekasser.


DN Næstved laver naturpleje flere steder. På Atterbakke er der blevet dannet et høslætlaug, som plejer overdrevet. Projektpuljen har støttet med udstyr og penge til at der kunne være spillemænd der gjorde naturplejen til en fest.