Over halvdelen af Danmarks hjemmehørende arter af sommerfugle er truede, sårbare eller helt forsvundet - der tales om en reel insektkrise. Danmarks grønne arealer er for ensartede, og det er et problem for alle de sommerfugle, vilde bier og andre insekter, der er afhængige af helt bestemte arter af planter for at yngle og finde føde. Det prøver vi at lave om på med projekt Sommerfuglepartner.

Hvad går projektet ud på?
Virksomheder, foreninger og institutioner kan gøre en reel forskel for biodiversiteten ved at lægge deres udearealer om og drive dem på en måde, der gavner sommerfugle og insekter. Ved at blive Sommerfuglepartner med Danmarks Naturfredningsforening forpligter en virksomhed eller institution sig til at samarbejde om projektet og lade arealet overgå til natur for en årrække. Til gengæld får partneren sparring og rådgivning af DN til, hvordan deres areal kan blive mere insektvenligt. Til at hjælpe Sommerfuglepartnerne med denne proces har vi frivillige Sommerfugleambassadører rundt omkring i hele Danmark.

Hvad er en Sommerfugleambassadør?
Rundt omkring i landet sidder en række frivillige Sommerfugleambassadører klar til at hjælpe virksomheder, institutioner o.l. med at blive Sommerfuglepartner. Sammen med Danmarks Naturfredningsforening yder den lokale Sommerfugleambassadør råd og vejledning til udformning af det nye insektvenlige areal. Det involverer typisk et besøg hos partneren, hvor man kigger på, hvad der kan laves af tiltag på arealet, samtidig med at partnerens behov og ønsker holdes for øje.

Læs mere om projekt Sommerfuglepartner

www.sommerfuglepartner.dk kan du blive klogere på projektet og følge med i, hvor mange og hvilke partnere der har meldt sig til projektet. Hvis du er nysgerrig på mere, kan du desuden se eksempler på to af vores Sommerfuglepartnere, REMA 1000 og Stensdal Group.