Vi står midt i en biodiversitetskrise. Mange arter er i tilbagegang, naturen mangler plads, og vi ved, at mange arter søger ind i byerne og haverne på jagt efter egnede levesteder.

Heldigvis er interessen for at hjælpe naturen i egen have stor. Derfor har Danmarks Naturfredningsforening og REMA 1000 med det nye projekt 'Slip haven fri!' indgået et 3-årigt samarbejde om en national indsats for naturvenlige haver. Målet er, at vi i 2023 har inspireret og hjulpet 50.000 haveejere med at slippe deres haver fri.

Fra giftfrie haver til vilde haver uden gift

Gennem de seneste 5 år har DN og Landsforeningen Praktisk Økologi samarbejdet om projekt 'Giftfri Have', og med over 23.600 tilmeldte haver og 31 giftfrie kommuner, har vi fået sat brugen af gift så højt på dagsordenen, at Miljøministeren nu vil forbyde gift i haver og på kommunale arealer. I DN fortsætter vi dog kampen for et sprøjtefrit Danmark, ikke mindst i landbruget.

I et tætbefolket og intensivt opdyrket land som Danmark spiller haverne en vigtig rolle i forhold til at give naturen mere plads, og med den store interesse for at gøre mere for biodiversiteten er tiden nu inde til, at vi ikke kun hjælper danskerne med at droppe giften i haverne, men også hjælper dem med at gøre haverne mere naturvenlige. Derfor afløser 'Slip haven fri!' det tidligere 'Giftfri Have'.

Hvem kan være med?

Alle typer haver er velkomne, uanset om det er en parcelhushave, sommerhushave eller kolonihave. Man kan endda tilmelde altanen, så længe man kan undvære en femtedel af den.

Kravet for deltagelse er, at man ikke bruger gift, at mindst 20 procent af havens areal er eller bliver naturvenligt, og at man tilmelder sig med mindst ét af de 10 forskellige naturelementer – f.eks. vand, kvashegn eller en blomstrende vildeng. Hvert naturelement tæller 1 point og angiver tilsammen en tilmeldt haves naturscore. Herudover anbefaler vi, at man undgår at gøde på sit vilde haveareal, og at man fortrinsvis vælger hjemmehørende planter, buske og træer, som nektar- og pollenmæssigt dækker hele blomstringssæsonen.

Sådan slipper DN Gribskov haven fri

Tine Wandall fra DN Gribskov har tilmeldt sin have til Slip Haven Fri! Tines have blomstrer vildt i udvalgte områder i haven - også lidt tilfældige steder - og så har haven nogle vigtige naturelementer som vand, sten, døde træer, kvas og tørre områder. Alt sammen skabt med nysgerrighed og gå på mod hos Tine, som eksperimenterer med at skabe små oaser af vild natur i sin have.

Tine Wandall har brugt projekt Slip Haven Fri til at opfordre flere i Gribskov til at slippe deres have fri, så Gribskov Kommune nu er nr. 1 i Danmark til at slippe haven fri.

> Læs hvordan Tine Wandall har gjort i Gribskov Kommune

Alle DN-afdelinger kan være med

Som DN-afdeling kan I være med til at brede det gode budskab ud og hjælpe kommunens haveejere godt på vej ved at:

  1. Hjælpe med at rekruttere flere haveejere i jeres kommune, så I forbedrer jeres kommunale placering for frislupne haver. Spred budskabet på de sociale medier og i den lokale presse. Husk at du hele tiden kan følge med i tilmeldte haver i din kommune på sliphavenfri.dk.
  2. Blive uddannet som vild have-mentor sammen med Praktisk Økologi og DN eller evt. opfordre andre, du kender til det.
  3. Lave et fysisk eller digitalt arrangement om vilde haver og evt. biodiversitetsvenligt plantevalg for kommunens borgere.
  4. Tilmelde din egen have eller din vilde sommerhushave og overveje at bruge den som udstillingsvindue for andre.
  5. Gå mere aktivistisk til værks og opfordre naboer, familie og venner til at slippe deres haver fri.

Læs mere om Slip Haven Fri!

- og følg med i, hvor mange haver, der er tilmeldt i din kommune:

På hjemmesiden www.sliphavenfri.dk kan man på Danmarkskortet løbende følge med i antal tilmeldte haver, havernes gennemsnitlige naturscore og sammenligne, hvor mange tilmeldte og omlagte m2 hver kommune har meldt ind.

Giftfri Have 2021

Giftfri Have har nu lukket for tilmelding, men kører videre resten af 2021, så det stadig er muligt at se sin tilmeldte have.

Forsyninger og kommuner vil fortsat være registreret under giftfri kommuner – og vi opfordrer virksomheder til at melde sig som Sommerfuglepartnere

For både virksomheder (Sommerfuglepartnere) og haver (Slip haven fri!) er der et minimumsmål om at udlægge 20 procent af de frie arealer til natur.

Det tal stammer fra DN's politiske ambition om, at 20 procent af Danmarks areal på sigt består af vild natur.

I Tine Wandalls have i Rågeleje blomster valmuer og kornblomst i et af Tines vilde bede. Klik og se Tines andre vilde blomsterbede.

Det får du ud af at slippe haven fri

Som haveejer kan du være med til at skabe bedre forhold for biodiversiteten og hæve naturscoren i ens kommune.

Efter tilmelding modtager du gratis inspiration og vejledning til at gøre din have mere naturvenlig.

I din lokale REMA 1000 kan du hente en flot gratis sticker til postkassen og købe hjemmehørende, biodiversitetsvenlige planter, buske og træer anbefalet af DN.

Object reference not set to an instance of an object.