De senere år er problemstillingerne med den danske havnatur for alvor kommet i befolkningens og mediernes søgelys og dermed også rykket op på den politiske dagsorden. Vi har igennem årtier overudnyttet havets ressourcer igennem intensivt bundslæbende fiskeri og forværret tilstanden med massiv udledning af næringsstoffer. Vores havnatur er i dag enormt presset og flere fiskebestande er i kraftig tilbagegang. De danske fjorde og indre farvande kæmper år efter år med iltsvind og fiskedød. Senest har billeder og videooptagelser af danske døde fjorde, omfattende fiskedød og historisk store områder med iltsvind skabt stor bevågenhed omkring krisen i havet og sat fokus på landbrugets store kvælstofforurening og hvordan fiskeri med bundslæbende redskaber forværrer krisen. Med DN’s tilstedeværelse i hele landet har vi et stort potentiale for at brede DN’s arbejde med dette område yderligere ud og lave et fælles pres for handling fra lokalt og nationalt niveau.