Mere plads til naturen og den lokale indsats

Mærkesagen er en del af DN’s strategi 2022-2026. Det betyder at DN for første gang arbejder på en samlet mærkesag for hele organisationen i 2022-2023. Emnet for mærkesagen blev besluttet på efterårets repræsentantskabsmøde 2021 er: ”Mere plads til naturen.”

Den fælles mærkesag betyder, at vi arbejder sammen på en ny måde med en koordineret fælles indsats på tværs af foreningen og sætter fokus på politiske mærkesager, som vi løfter sammen og omsætter til handling både nationalt og lokalt. Vi arbejder med at styrke vores evne til at koordinere og videndele for at skabe reel forandring og stor opmærksomhed. Vi gør det tydeligt, hvordan DN arbejder målrettet med at skabe mere plads til naturen lokalt og nationalt.​

Med mærkesagen for 2022-23 har vi som forening sat os det mål, at vi sammen vil skabe mere plads til naturen med fælles indsatser lokalt og nationalt.

  • Vi udvikler sammen konkrete projekter lokalt, for give naturen mere plads på kommunale arealer, på landbrugsjorden, i haverne eller på kirkens arealer.
  • Vi har kampagner og events som sætter fokus på behov for mere plads til naturen
  • Vi beder politikerne om en lov, der afsætter 30 procent af Danmarks areal til beskyttet natur - herunder 10 procent strengt beskyttet.

En vigtig del af mærkesagen er det lokale arbejde. Her kan din afdeling være med at til skabe mere plads til naturen i jeres kommune – eller i samarbejde med andre afdelinger – i flere kommuner.

Der et handlekatalog, som skal inspirere til og understøtte lokal handling for ”mere plads til naturen”:​

  • Det er indgang til at arbejde med mål og virkemidler eller styrke måske igangværende indsatser i egen afdeling​
  • Det indeholder konkrete eksempler fra DN-afdelinger​ til inspiration for andre afdelinger

En arbejdsgruppe med deltagelse af ti DN-afdelinger og sekretariatet har fælles udarbejdet handlekataloget.

Se Handlekataloget med inspiration og cases fra DN's afdelinger til projekter, der skaber Mere Plads til Naturen.

Tænk hvis...

Der er også mulighed for at sætte fokus på, hvad I og borgerne drømmer om for at få mere plads til naturen. Du kan bruge denne skabelon: ’Tænk hvis..' til at skrive ønsker på.

Det kan være en event, der er med til at sætte billeder på, at der er ønsker lokalt for at få mere plads til naturen i jeres kommune.

Skabelonen kan printes og udfyldes fx på det lokale bibliotek eller en anden begivenhed, hvor I møder lokale borgere til en dialog om den lokale natur. De udfyldte ønskeskabeloner kan overbringes jeres byrådsmedlemmer som 'borgernes stemme'.

Kampagne og events

Mere plads til naturen skal gennem kampgener og events gøres til en folkesag gennem en stor landsdækkende og vedholdende kampagneindsats målt på presseklip, rækkevidde og engagement på sociale medier, organisk og gennem annoncering.

Kampagnen ”Giv naturen lov” kørte i efteråret 2022 og gav mere 50.000 underskrifter for en naturlov i Danmark.