Sådan fungerer distribution af Natur & Miljø - og derfor kommer bladet ikke i din postkasse samme dag som udgivelsesdatoen

En stor udgift ved at udgive et magasin er distributionsdelen – det er faktisk den dyreste post overhovedet. Postnord har imidlertid 22 uger om året, hvor man kan spare 10-15 pct. på distributionen, hvis man vælger at få sit blad sendt ud i løbet af en af disse uger.

Den ordning kaldes storindlevering, og den har Natur & Miljø benyttet i nogle år. Konkret betyder det, at Postnord i de billige uger samler alle de magasiner, der skal ud til enkelte husstand og leverer dem på én gang. Så hvis jeg nu er medlem af flere foreninger, der alle sender blade ud, kan postbuddet tage alle blade med ud til mig på en og samme dag, og dermed spare postbuddet for en del køreture rundt i landet. Postnord har fem hverdage til at levere magasinerne, og derfor er der forskel på, hvornår bladene havner ude hos modtagerne. Men besparelsen er væsentlig, i vores tilfælde bliver det til omkring af 55.000 kr. pr. blad.

Naur & Miljø udkom digitalt 1. juni, men blev først fysisk distribueret i løbet af uge 23. I september bliver bladet distribueret i uge 36. Det har selvfølgelig den konsekvens, at nogle af turene har fundet sted, når man modtager bladet. Derfor sørger vi altid for, at der er et vist overlap, når vi laver et udtræk af turene fra hjemmesiden. Det betyder, at de ture, der finder sted i perioden 1. september – 9. september, både er med i bladet i juni og i september – hvis de altså var oprettet, da vi lavede et udtræk af turene.

For det er jo ikke sikkert, at I allerede den 15. april har et overblik over jeres ture i september. Derfor skriver vi også altid, at man kan finde alle turene på hjemmesiden, da der jo altid kan komme nye ture til efter deadline, ligesom tid- og sted kan blive ændret eller en tur kan helt blive aflyst.

Opdeling af bladet i øst og vest

Fra juninummeret har vi valgt at udgive bladet i to versioner – øst og vest. Eneste forskel på de to versioner er, at bladet enten indeholder ture øst eller vest for Storebælt.

Opdelingen af bladet giver plads til mere redaktionelt indhold og flere billeder. I det aktuelle blad, giver det faktisk fire ekstra sider. Det er dyrt at udgive et fysisk magasin, og vi forsøger altid at lave et blad, der kan inspirere og tilfredsstille de mange læsere, der har forskellige interesser. Turene er helt centrale for magasinet, da det giver læserne en god mulighed for at møde deres forening og få forskellige oplevelser i naturen. Læsere, der gerne tager over Storebælt for at deltage i en tur eller måske har sommerhus på den anden side af bæltet, og derfor er kede af, at ikke alle ture fremgår af deres fysiske blad, kan derfor finde begge versioner af bladet på hjemmesiden, ligesom alle arrangementer kan ses på dn.dk/ture.

Udgivelsesdatoer

Natur & Miljø har næsten 309.000 læsere, og som medlem af Danmarks Naturfredningsforening modtager du magasinet fire gange om året. Magasinet udkommer 1. marts, 1. juni, 1. september og 15. november.

Indberetningsdatoer for ture til bladet er 1,5 måned før udgivelsesdato.

alt
Charlotte Taarnhøj Dahlstrøm
Chefredaktør for Natur og Miljø