Samrådsformand:

ole.damsgaard@outlook.dk
Ole Damsgaard, DN København

Samrådsnæstformænd:

Knud Anker Iversen, DN Høje Taastrup
knudankeriversen@gmail.com

Jacob Munk, DN Gentofte
Jacob@munk.mail.dk

Dagsorden for møde i

Samrådet for Storkøbenhavn 22.november 2022

Vi mødes i Masnedøgade 20 på Østerbro. Gå ind gennem porten til baggården og ned ad trappen.

Tid: Kl. 18.00 - 21.00

1. Velkomst, valg af referent og ordstyrer

2. Godkendelse af referat af sidste møde 6. september 2022

3. Tværgående mærkesag
Jens La Cour fra sekretariatet vil give en orientering om årets tværgående mærkesag:

”Giv naturen lov!”

Med DNs tværgående mærkesag for mere plads til naturen vil vi som samlet organisation arbejde for mere plads til naturen på alle de niveauer, hvor vi som forening kan engagere os og gøre vores indflydelse gældende. Siden repræsentantskabsmødet i efteråret 2021 har en projektgruppe bestående af aktive og folk fra sekretariatet og sammen med HB afklaret, hvad vores mål er med mærkesagen og hvordan vi arbejder sammen som forening for at nå de mål.

Hovedpunkterne for indsatsen lige nu er:

En national kampagne, der blandt andet indsamler underskrifter til fordel for en biodiversitetslov (www.givnaturenlov.dk)

  • En lokal kampagne med blandt andet et virkemiddelskatalog, der kan bruges lokalt af afdelingerne til at arbejde i kommunerne med lokalpolitikere og forvaltningen om at skabe mere plads til naturen gennem konkrete indsatser og ved brug af eksempler.

Pause

3. Cirkulær økonomi

Mette Hoffgaard Ranfelt fra sekretariatet vil fortælle om begrebet cirkulær økonomi og hvordan DN arbejder med det national og lokalt. Cirkulær økonomi handler om koblingen mellem biodiversitetskrisen, klima-krisen og vores forbrug og produktion. Vores forbrug og produktion trækker voldsomt på naturens ressourcer og udleder store mængder CO2.
Nationalt handler DNs arbejde blandt andet om politisk interessevaretagelse, mens det lokale arbejde har en mere konkret karakter for eksempel i forbindelse med affaldshåndtering.
Hvis tiden tillader det, en runde: hvordan arbejdes der med emnet i afdelingerne/kommunerne

4. Nyt fra HB

Knud Erik Hansen giver en orientering og kommer med nogle betragtninger i tilknytning til Repræsentantskabsmødet.

5. Kommende møder
Forslag til møder i første halvdel af 2023

6. Eventuelt

Mødet sluttes senest kl. 21:00