Samrådsformand

thorkild.kjeldsen@mail.tele.dk

Thorkild Kjeldsen (DN Aalborg)
Halsvej 246, V. Hassing
9310 Vodskov
20718850

Samrådsnæstformand

lisenorre@gmail.com

Lise Norre (DN Vesthimmerland)
Hans Egedes Vej 17
9600 Aars
22189077

Samrådsnæstformand

ke@dn-mariagerfjord.dk

Kaj Edlund (DN Mariagerfjord)
Nedre Strandvej 67
9500 Hobro
98524625

Udvidet Samrådsmøde d. 28. Februar 2023

Til alle interesserede aktive i DN-afdelinger i Nordjylland og UNG-Aalborg

Der afholdes udvidet samrådsmøde tirsdag, den 28. februar kl.18.

Mødet holdes på Hotel Hvide hus, Vesterbro 2 9000 Aalborg

Endelig dagsorden: (Vejledende tider)

18.00 – 18.10

  1. Velkomst, valg af ordstyrer og præsentation af deltagerne.

18.10 – 18.55

  1. Igangværende og kommende natur- og klimaprojekter i Nordjylland.
  2. v) Bendt Egede Andersen chefkonsulent Miljøministeriets naturprojekter.

18.55 – 19.40: Spisning

19.40 – 20.25

  1. Aktuelt om arbejde og problemstillinger i DN i forhold til regering, ministerier, samarbejdsparter inden for natur, miljø og klima. Orientering om DN’s mærkesag ”Mere plads til naturen”.
  2. v) Jens Anton Tingstrøm Klinken. Afdelingsleder i DN

20.25 – 20.40

  1. Det kommende repræsentantskabsmøde.

20.40 – 20.55

  1. Nyt fra organisationen v) Organisationskonsulent i DN Kristian Ørsted Pedersen

20.55 – 21.05

  1. Valg af 3 medlemmer til samrådsudvalget. De nuværende medlemmer er på valg og modtager genvalg.

21.05 – 21.20

  1. 7. Nyt fra Samrådsudvalget

21.20 – 21.30

  1. Eventuelt

Du kan allerede nu tilmelde til Kristian Ørsted, kop@dn.dk

Hilsen fra Samrådsudvalget

Lise Norre, Kaj Edlund, Thorkild Kjeldsen

alt
Kristian Ørsted Pedersen
Organisationskonsulent