Samrådsformand

thorkild.kjeldsen@mail.tele.dk

Thorkild Kjeldsen (DN Aalborg)
Halsvej 246, V. Hassing
9310 Vodskov
20718850

Samrådsnæstformand

lisenorre@gmail.com

Lise Norre (DN Vesthimmerland)
Hans Egedes Vej 17
9600 Aars
22189077

Samrådsnæstformand

ke@dn-mariagerfjord.dk

Kaj Edlund (DN Mariagerfjord)
Nedre Strandvej 67
9500 Hobro
98524625

Udvidet Samrådsmøde d. 8. November 2022

Til alle interesserede aktive i DN-afdelinger i Nordjylland

og UNG-Aalborg

Der afholdes udvidet samrådsmøde tirsdag, den 8. november kl. 18.

Mødet holdes på Hotel Søparken, Søparken 1 9440 Aabybro

(Der serveres aftensmad)

Foreløbig dagsorden:

  1. Velkomst, valg af ordstyrer og præsentation af deltagerne.
  2. Hvor vi er nu i forhold til den grønne omstilling på energiområdet? Hvilke typer energianlæg er på vej - møllestørrelser - testanlæg – havmøller - solceller og deres placering – Power to X – biogas. V) Klima- og energipolitisk seniorrådgiver i DN, Lasse Jesper Pedersen.
  3. Hvilke energianlæg, er på vej i afdelingerne? Hvilke af disse, der vil skabe problemer for naturen? Drøftelse hvordan afdelingerne bør arbejde med planer og DN-politik for energianlæg.
  4. Erfaringer med konkrete samarbejder med energisektoren til gavn for natur og biodiversitet. v) John Clausen, formand DN - Lemvig (zoom)
  5. Drøftelse af oplæg til Repræsentantskabsmødet om Danmarks Naturfond som fremlægges til repræsentantskabsmødet.
  6. Drøftelse af oplæg til DN’s Naturpolitik, som fremlægges på repræsentantsmødet
  7. Nyt fra sekretariatet – nyt om projekt mere plads til natur – andet. v) Kristian Ørsted, organisationskonsulent i DN.
  8. Nyt fra Samrådsudvalget
  9. Eventuelt

Forslag til dagsordenen modtages indtil torsdag, den 3. november. Der udsendes endelig dagsorden og tilmeldings link senest den 5. november.

Til brug for punkt 3, vil vi gerne hurtigst have en oversigt over energianlæg på vej i jeres afdeling, som man mener giver problemer for naturbeskyttelsen. Gerne en lille beskrivelse, gerne på et kort. Så vil vi prøve at skabe overblik, så drøftelserne kan blive konkrete for de fleste.

Hilsen fra Samrådsudvalget

Lise Norre, Kaj Edlund, Thorkild Kjeldsen

alt
Kristian Ørsted Pedersen
Organisationskonsulent