Hvert år bliver der brugt 21 tons gift mod ukrudt og skadedyr i de danske haver. Med initiativet ’Giftfri Have’ vil vi inspirere haveejere til at droppe giften i deres have. Det gælder, uanset om man har en parcelhushave, en kolonihave, en have ved sommerhuset på landet eller en gårdhave i byen. For gift er skadeligt for vores grundvand, miljø, dyr og sundhed, uanset hvor det bruges. Vores mål er, at vi i 2020 har registreret 100.000 giftfrie haver i Danmark. Hvis en have i gennemsnit er på 550 m2, så kan vi sammen sikre et sprøjtefrit areal på 55 km2. Det svarer til et areal på 10 m2 for hver dansker.

Alle kan være med, og det er gratis

Den enkelte haveejer kan støtte op om kampagnen ved at registrere sin have på www.giftfri-have.dk. Det er helt gratis, og man får

  • en havebog med konkrete råd om, hvordan man passer og plejer sin have uden gift
  • et månedligt nyhedsbrev med tips og tricks til at tackle sæsonens haveglæder og udfordringer
  • et klistermærke til postkassen, hvis man vil vise andre, at ens have er giftfri

Afdelingen kan deltage

Den enkelte DN-afdeling kan støtte op om kampagnen ved at invitere til arrangementer med relation til Giftfri Have og opfordre deltagerne til at registrere deres have på www.giftfri-have.dk. Meget gerne i samarbejde med andre, for eksempel Praktisk Økologis haveambassadører eller havenetværk, det lokale vandværk, kommunes grønne guider eller andre foreninger.

  • Arrangementer kan f. eks. være havebesøg, haveforedrag, demonstration af alternativer til sprøjtegift, høstmarked, besøg hos biavler, lokale konkurrencer med præmier.
  • Bestil arrangementspakke i sekretariatet. Den består af et følgebrev, udkast til pressemeddelelse, 100 foldere, 50 havebøger, inkl. ark med klistermærke. Folder og pressemeddelelse kan bruges frit for at skabe opmærksomhed om Giftfri Have og lokale arrangementer. Havebog og klistermærke må KUN udleveres til den enkelte haveejer, når han eller hun har registreret sin have på www.giftfri-have.dk. Bestil pakken hos Gitte Holmstrup, gho@dn.dk
  • Tal med en haveambassadør fra Praktisk Økologi: http://merelivihaven.dk/haveambassadoerer/profiler/
  • Find et havenetværk: http://merelivihaven.dk/netvaerk/
  • Få jeres Giftfri Have arrangement i kalenderen: Send en mail til Gitte Holmstrup, gho@dn.dk med dato, titel, adresse, arrangør, kontaktperson (navn, tlf. mail), link, tilmelding/åbent, gratis/entré. Så lægger vi det på www.giftfri-have.dk.

Eksempler på arrangementer

Invitér til humlebi-dag

Bier i naturen er vigtige, for at planter kan blive bestøvede og sætte frugter og bær. Men mange bier er truede og i tilbagegang. De små bestøvere, der får din have og naturen til at blomstre, har derfor brug for kærlig opmærksomhed. Du kan hjælpe bierne godt på vej ved at lade være med at sprøjte i din have, og hjælpe dem med føde og gode levesteder i haven.

Invitér børn og deres familier til humlebi-dag, hvor I sammen kan bygge bi-kasser få en snak om, hvorfor det er vigtigt at passe godt på bierne. Humlebidagen kan afholdes som et åbent, gratis arrangement. Lad evt. en lokal bi-ekspert fortælle om humlebiernes betydning for både mennesker og natur. Måske I også kan få en aftale om smagsprøver på honning. Børnene kan tage humlebi-kassen med hjem sammen med et diplom på, at de nu er 'humlebi-ambassadører', og giv familien en pose med blandede blomsterfrø, der er specielt egnet til at få besøg af humlebierne.

Bestil en arrangementspakke hos Gitte Holmstrup. Du kan se indholdet, som vi kan tilpasse til din afdeling: Invitation, presseinvitation, drejebog med materialeoversigt, plakat, folder om humlebier, diplom, vejledning til hvordan du bygger en humlebikasse og foldere om Giftfri Have

Giftfri Have - Tjek den lille, men mangfoldige natur i din giftfrie baghave, byhave eller kolonihave

Hvor mange point scorer din have på biodiversitet?

Invitér på havevandring i en giftfri baghave, byhave, koloni- eller sommerhushave og få en snak om, hvordan den lille natur i haven trives og udvikler sig, når giftsprøjten lægges på hylden. Og hvordan den kan blive levested for endnu flere dyr og planter, hvis forholdene indbyder til det. Brug scorekortet og find ud af, hvor naturvenlig din have er i form af passende levesteder for flere forskellige arter – og hvad du eventuelt kan – og vil – forbedre.

Scorekortet er udviklet af forskere fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet i forbindelse med en undersøgelse af, hvordan parcelhushaverne kan være med til at øge biodiversiteten.

Læs om undersøgelsen og rapporten
Se scorekort og folder om Giftfri Have og bestil dem hos Gitte Holmstrup.

Invitér til Åben havelåge i august

Praktisk Økologi ønsker at udbrede idéen om ’Åben Havelåger’, hvor PØ’s medlemmer inviterer indenfor i deres økologiske haver. Gennem vores fælles projekt ’Giftfri Have’ vil vi motivere haveejerne til at droppe giften i haven og sprede det giftfrie budskab. Idéen er, at vi inviterer medlemmer af Giftfri Have til at åbne deres havelåge den 19.- og 20. august 2017.

Alle kan være med, uanset om din have er lille eller stor, om du er begynder eller har mange års haveerfaring, om du har prydhave, køkkenhave eller er ved at anlægge én.

Læs mere om åbne havelåger på www.giftfri-have.dk

Object reference not set to an instance of an object.