Støtte før, under og efter et arrangement

Naturens Ambulance tilbyder støtte før, under og efter arrangementet. Jeres arrangement kan både være en tur eller naturpleje.

I skal selv være aktive medspillere under hele forløbet, og så rykker vi ud med ekspertise, støtte og det grej, som I har brug for på dagen.

Naturens Ambulance skal tænkes som en ressource for lokalafdelinger til at få hjælp eller inspiration til at afholde arrangementer hele året igennem.

Hjælp til naturpleje

Hvis I ønsker hjælp til opstart af et høsletlaug eller ligne i jeres lokalafdeling er I meget velkommen til, at kontakte Naturens Ambulance. Vi kan hjælpe med udstyr, planlægning, og afvikling af jeres første arrangement.

Læs mere om naturpleje indenfor DN her

Hjælp til en tur

Naturformidling kan tage mange former afhængig af sæson, tid på dagen, lokalitet, og målgruppe. Hos Naturens Ambulance har vi mange ideer til hvordan et arrangement kan tilpasses jeres ønsker og kompetencer.

Udover hjælp til arrangementer kan vi også tilbyde en række formidlingskasser der indeholder alt fra flagermusdetektorer til sommerfuglenet. Disse kan bestilles af alle lokalafdelinger og vil blive sendt til jer med posten.

Hvad kan Naturens Ambulance?

Naturens Ambulance kan bruges af DN's lokalafdelinger som en værktøjskasse, sparringspartner og som vidensbank. Alle lokalafdelinger kan benytte sig af Naturens Ambulance.

Her er et par eksempler:

  • En lokalafdeling vil gerne holde ture, der i højere grad tiltrækker børnefamilier. Der er tidligere blevet afholdt mange gode botanik- og svampeture, men der kommer få eller ingen børnefamilier. Naturens Ambulance bidrager med at lægge en plan for et arrangement, hvor en naturvejleder fra DN sammen med lokalafdelingen gennemfører en tur og dermed får viden og erfaring.
  • En lokalafdeling vil gerne sikre lokal interesse for et fredet område og i samarbejde med Naturens Ambulance planlægges et arrangement, hvor man "fejrer" fredningen på området og inddrager relevante aktiviteter. Disse udføres i samarbejde mellem lokalafdelingen og Naturens Ambulance, og vi evaluerer hele arrangementet efterfølgende.
  • En lokalafdeling vil gerne lave et bioblitz eller Naturtjek-arrangement i lokalområdet. Naturens Ambulance inddrages til at lægge en plan og udføre arrangementet sammen på dagen. Efterfølgende evaluerer vi sammen, og lokalafdelingen kan de efterfølgende år gentage arrangementet på samme tidspunkt på egen hånd og kan desuden se udviklingen både i tilstrømning af mennesker og naturens status.

Vilkår for at bestille Ambulancen

  • I er indstillet på at samarbejde med DN's medarbejdere om at sætte en tur eller et arrangement op.
  • I kan indgå i en sparring med Naturens Ambulancens medarbejdere om PR, planlægning og afvikling.
  • I er fleksible omkring datoer og kontakter os i god tid, så vi sammen kan passe Naturens Ambulances besøg ind i kalenderen.
  • På dagen er I selv med til at afvikle og deltage som aktive medspillere arrangementet.
alt
Peter Baloo Laurents
Naturvejleder og organisationskonsulent