Hvordan får jeg min bevilling udbetalt?
Bevillingen udbetales efterhånden som varerne til dit projekt indkøbes.

Skal jeg selv lægge ud for mine indkøb?
Som udgangspunkt ja. Men hvis beløbet er over 1.000,- kr. tilbyder DN's sekretariat at betale dine indkøb for dig direkte til kreditor. Bed kreditor om at sende fakturaen til DN's Grønt Guld administrator (se boksen øverst til højre). Er beløbet under 1.000,- kr. forventes det, at du selv lægger ud. Efterfølgende kan du få refunderet dine udgifter ved at udfylde refusionsskemaet for Grønt Guld 2021-projekter.

> Refusionsskema for Grønt Guld 2021-projekter.

Kan sekretariatet foretage indkøb på mine vegne?
Ja. Er beløbet over 1.000,- kr. tilbyder DN's sekretariat at betale dine indkøb direkte til kreditor. Bed kreditor om at sende fakturaen til DN's Grønt Guld administrator (se boksen øverst til højre). Er beløbet under 1.000,- kr. forventes det, at du selv lægger ud. Efterfølgende kan du få refunderet dine udgifter ved at udfylde refusionsskemaet for Grønt Guld 2021-projekter.

> Refusionsskema for Grønt Guld 2021-projekter.

På nettet får man ikke sin faktura, før man har betalt. Betyder det, at jeg selv skal lægge ud for min vare?
Henvend dig til DN's Grønt Guld administrator (se boksen øverst til højre).

Hvad skal der stå på fakturaen?

  • Beløb
  • Kort varebeskrivelse
  • Projektnummer (står nederst i bevillingsmeddelelsen)
  • Afdelingsnummer (står nederst i bevillingsmeddelelsen)
  • Projekttitel
  • Navn på tovholder for projektet

Hvad sker der, hvis der opstår uforudsete ændringer af mit projekts indhold?
Henvend dig til DN's Grønt Guld administrator (se boksen øverst til højre).

Hvad sker der, hvis projektet uforskyldt bliver forsinket?
Henvend dig til DN's Grønt Guld
administrator (se boksen øverst til højre).

Hvor lang tid har jeg til at gennemføre mit projekt?
1 år med mulighed for forlængelse med et år mere.

Er Grønt Guld-aktiviteter momsfritagede?
Nej. Alle beløb skal oplyses inkl. moms.

Hvem ejer udstyret, som er købt for bevillingen?
Efter projektets afslutning tilfalder ejerskabet af udstyret den lokale afdeling.

Er jeg forsikret, når vi bruger det indkøbte udstyr?
Ja. DN’s løsøreforsikring dækker brug af grej og udstyr købt i Grønt Guld-regi. Det skal dog bemærkes, at der er en selvrisiko på ca. 4.000 kr.

Object reference not set to an instance of an object.