Under titlen Grønt Guld støttede VELUX FONDEN aktive 60+'ere. Der blev bevilget penge til alle mulige forskellige aktiviteter indenfor temaerne:

  • Formidling af natur og biodiversitet, samt aktiv naturpleje og hjælp til truede arter og sårbar natur, herunder havets natur
  • Formidling af klimaspørgsmål eller fremme af klimarigtige løsninger, der sammentænker natur og klima
  • Fremme af genbrug og bæredygtigt forbrug
  • Indsats for at få børn ud i naturen, herunder ved havet
  • Oplevelser knyttet til indsamling og tilberedning af årstidens råvarer i naturen, herunder de kystnære områder og havet.

alt
Mads Peter Aagaard Madsen
Organisationskonsulent