Repræsentantskabet vælger hvert år indtil 15 personligt valgte repræsentantskabsmedlemmer. De personligt valgt medlemmer skal tilføre DN nye kompetencer, inspiration og indflydelse. Valget gælder for 3-årige perioder, dvs. at 5 er på valg hvert år.

Der er ikke nogen egentlig ”stillingsbetegnelse” eller forventningsafstemning ift. den opgave, det er at være med i Repræsentantskabet

Eneste forudsætning for at stille op er, at man er medlem af DN, og for at blive valgt skal man udar-bejde et valgoplæg på en side.

Det er praksis, at valghandlingen sker udelukkende på grundlag af deres skriftlige valgprogram. Kandidaterne behøver ikke nødvendigvis at være til stede på mødet.