Naturguiderne har typisk taget naturguideuddannelsen, så netværket og uddannelsen går næsten hånd i hånd. Kurset er for alle aktive, der allerede arrangerer eller gerne vil afholde ture og arrangementer. Der er allerede nu over 60 uddannede Naturguider, der er aktive i deres DN lokalafdeling.

Mange unge Naturguider er også glade for at have det på CV’et.

Naturguidenetværket beskæftiger sig med at:

  • Sætte dagsordenen for de frivilliges naturformidling - og udvikle naturformidlingen i DN’s lokalafdelinger.
  • Være platform for vidensdeling Naturguider imellem.
    Påvirke Naturguideuddannelsen, så den er tidssvarende og rammer både eksisterende og potentielle frivillige i DN.

På det årlige Naturguidetræf beskæftiger vi os med nogle af de ovenstående hjertesager – og lader os inspirere af en dygtig formidler, som vi inviterer med på træffet.

For at være med i naturguidenetværket, skal du være medlem af DN – og melde dig til netværkets Podio-side, som er vores værktøj til at organisere frivillige i netværk.

Vi glæder os til at lære dig at kende.

Netværkstræf 18. - 19. april ved Esbjerg

(deltagelse i netværkstræffet er kun for naturguider)

I år sættes der fokus på vadehavet, hvor I kommer til at møde nogle interessante mennesker, der på den ene eller anden måde arbejder med fænomenet til dagligt.
Vi kommer naturligvis ud og opleve naturen, prøve aktiviteter, udvide netværket og få brugbare tips og tricks med hjem.

Der vil muligvis være mulighed for primitiv overnatning fra fredag.

Færdigt program kommer senere

> Gå til tilmelding

Tilmeld dig netværket

Når du melder dig ind i et netværk, bliver du inviteret ind i netværkets arbejdsrum i Podio.
Meld dig ind i et netværk
Læs om netværk på Podio
Mere om DN's netværk

alt
Peter Baloo Laurents
Naturvejleder og organisationskonsulent