Netværket arbejder for naturen i byen, dvs. naturen lige udenfor, ovenpå, op ad og tæt ved etageboliger og tæt-lav bebyggelse, kontorer, butikker og lignende bygninger for liberale erhverv i byen og dagsinstitutioner, skoler, plejecentre og lignende offentlige serviceinstitutioner.

Emner

  • Gård-, altan- og taghaver
  • Urban gardening
  • Byens træer og buske
  • Byens blomster og bier
  • Grønne (blomster)vægge
  • Grønne tage
  • Grønne gange & blomster-belægninger

Aktiviteter

Netværket er åbent for alle medlemmer af DN og ønsker at arrangere et årligt træf for alle interesserede med bl.a. en guidet tur til et interessant bynatur-område samt et aktuelt tema med oplæg fra videnspersoner.

Netværkets medlemmer udveksler ideer og erfaringer og bidrager med indhold til www.dn.dk og andre relevante hjemmesider med viden og debatindlæg om bynatur. Endelig vil netværket bidrage med faglige input til DN's politikker.

Kontakt

Poul Carlsbæk, (DN Odense)
poul@sprognatur.dk
27 51 46 90

Tilmeld dig netværket

Når du melder dig ind i et netværk, bliver du inviteret ind i netværkets arbejdsrum i Podio.
Meld dig ind i et netværk
Læs om netværk på Podio
Mere om DN's netværk