Netværket mødes til træf to gange om året et sted i Danmark til et hyggeligt døgn med et spændende tema. Her er vi en aktiv kreds på 20-30 personer, som drøfter emner som Agenda 21-planlægning i kommunerne, miljørigtigt byggeri og renovering, samfundsmæssig ansvarlighed, borgerinddragelse, tværfaglighed, miljøindikatorer, lobbyarbejde, pressearbejde, bæredygtig produktion og forbrug. Vi er meget brede i vores emnevalg, og nye idéer er altid velkomne.

Ind imellem træffene fører medlemmerne debat via e-post og på vort intranet, Podio, og vi har midler fra DN til at skabe gode arrangementer - som regel med eksterne oplægsholdere til at sparke diskussionerne i gang. Du kan melde dig til netværket via skemaet her til højre.

Netværkets formål og aktiviteter
Agenda 21-netværket ønsker at fremme NGO-initiativer, der reducerer vores samlede belastning af kloden og skaber balance mellem miljømæssige, sociale og økonomiske forhold og samspillet imellem dem.

Fokusområder:
Værktøjer til agenda 21 og bæredygtighed

Aktiviteter
Netværket arrangerer årligt to netværkstræf for netværkets medlemmer. Her erfaringsudveksler netværkets medlemmer om lokale initiativer og temaer omkring Agenda 21.

Netværkets koordinationsgruppe bidrager med faglige og politiske input til DN's politikker.

Mere om Agenda 21 på andre websites eller Facebook

Kontakt

Formand:

Næstformand: Linda Drotten, linda.drotten@mail.dk

Koordinationsgruppe: Palle, Linda, Hans Petersen og Thorbjørn Stenholm

Tilmeld dig netværket

Når du melder dig ind i et netværk, bliver du inviteret ind i netværkets arbejdsrum i Podio.
Meld dig ind i et netværk
Læs om netværk på Podio
Mere om DN's netværk