DN skal have en ny strategi, der sætter retningen for vores arbejde i de kommende år. Derfor har jeg sammen med styregruppen for organisationsstrategien besluttet at invitere alle medlemmer til at tage aktivt del i debatten af udfordringer og visioner for foreningen. Medlem-til-medlem debatten kommer i forlængelse af drøftelserne i enkelte afdelinger og på de afholdte samråd i foråret.

Hvad skal vi med en ny strategi?

DN har en 110 årig historie, og vi oplever medlemsfremgang. Stadig flere i befolkningen og blandt politikere har fået øjnene op for vigtigheden af vores mærkesager som biodiversitet, plads til naturen og den grønne omstilling. Det er positivt, selvom baggrunden er, at natur og klima er under pres.

Hvis vi skal lykkes med foreningens formål om at beskytte Danmarks Natur og give befolkningen mulighed for gode naturoplevelser, har vi behov for klare til- og fravalg til at sætte retning i de kommende år. Dermed kan vi bruge ressourcerne bedst muligt og trække på samme hammel.

Før sommerferien invitererede vi derfor alle medlemmer til at give deres input til, hvilke visioner vi ønsker for vores forening. Debatten foregår inden for fem temaer, som du kan læse mere om ved at klikke på dem nedenfor. For hvert tema har vi prøvet at sætte scenen med de udfordringer og visioner, som vi allerede har hørt fra medlemmerne.

OPDATERING
Styregruppen har efter sommerferien udarbejdet udkast til visioner, som vi i løbet af september og starten af oktober præsenterer for samråd, faglige udvalg og DNs medarbejdere i sekretariatet for at diskutere udkastene til visioner og få input til hvordan vi kan skrive visionerne endnu bedre. Derfor er der nu tilføjet et sjette tema til debatten her, hvor du kan læse og diskutere de seks udkast til visioner.

God debatlyst.

Maria Reumert Gjerding
Præsident
Danmarks Naturfredningsforening

alt
Maria Reumert Gjerding
Præsident