Hvert år tilbyder DN videreuddannelse for alle aktive i DN inden for de felter, vi arbejder med. Der er som regel en 15-20 kurser årligt.

Tal sammen i bestyrelsen om jeres uddannelsesbehov

Hvilke kompetencer har I særligt behov for at styrke i bestyrelsen? Hvem skal deltage og hvordan? Og ikke mindst - hvordan videndeler I bagefter i bestyrelsen, de nye kompetencer, så alle får glæde af din nyerhvervede viden?

Kurserne, DN tilbyder kan groft opdeles i:

  • ledelseskurser
  • faglige kurser rettet mod sagsarbejde
  • kommunikationskurser - generelt
  • naturformidlingskurser - ture
  • naturpleje